Postup realizace - PLYNSTAV, s.r.o., Nový Jičín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Postup realizace

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
Vzhledem k tomu, že postup zřízení plynovodní přípojky může být pro investora-laika na první pohled problematickou záležitostí, připravili jsme pro Vás přehledný návod, jak v tomto případě postupovat.

K realizaci plynovodní přípojky je nejdříve potřeba zpracovaný projekt, jeho odsouhlasení společností Innogy (RWE), společně se sepsáním smlouvy o připojení k distribuční soustavě, a vyjádření (souhlas) stavebního úřadu. Tyto úkony má ve většině případů investor před kontaktováním naší firmy již vyřešeny. V opačném případě jsme schopni doporučit vhodného projektanta přípojky a poradit s detailním postupem.

Při příchodu investora s žádostí o realizaci plynovodní přípojky je obecný postup následující:

 • investor sdělí, kde má být plynovodní přípojka realizována a předloží vyžadovanou dokumentaci
 • vyžadovanou dokumentací před realizací plynovodní přípojky se rozumí následující podklady:
 1. souhlas/povolení stavebního úřadu s realizací plynovodní přípojky (stavební povolení, územní rozhodnutí, územní souhlas, sdělení, atp..)
 2. vyjádření Innogy (RWE) k projektu plynovodní přípojky - tzv. "odsouhlasení projektové dokumentace"
 3. smlouva o připojení k distribuční soustavě
 4. projektová dokumentace - tj. technická zpráva a výkres plynovodní přípojky
 5. vytyčovací protokol plynovodu v místě napojení plynovodní přípojky (v případě, že zemní práce k plynovodní přípojce zajišťuje investor ve vlastní řežii)
 • po této úvodní schůzce je zpracována cenová nabídka, která je investorovi zaslána
 • po odsouhlasení cenové nabídky investorem je následně dohodnut termín realizace plynovodní přípojky
 • po fyzické realizaci plynovodní přípojky je vyhotovena dokumentace plynovodní přípojky, následně její předání investorovi a společnosti Innogy (RWE) k odsouhlasení
 • společně s dokumentací plynovodní přípojky je závěrem investorovi předložena také faktura k úhradě nákladů spojených s realizací plynovodní přípojky

Detailní postup realizace plynovodní přípojky Vám bude vždy sdělen osobně či po telefonickém/písemném kontaktu společnosti PLYNSTAV, s. r. o..
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky