Innogy (RWE) - odkup, odkazy - PLYNSTAV, s.r.o., Nový Jičín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Innogy (RWE) - odkup, odkazy

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
Firma PLYNSTAV, s. r. o. je soukromou společností realizující výstavby, rekonstrukce, opravy a další práce na plynovodech a plynovodních přípojkách. Během veškerých prací jsme vázáni platnými zákony ČR a dále metodickými pokyny a směrnicemi společnosti Innogy (RWE). Jsme tudíž povinni dodržovat všechna tato technická a administrativní pravidla a podmínky.

Společnost Innogy (RWE) nabízí mnoho užitečných informací prostřednictvím svých webových stránek, kde lze nalézt například následující:

1. WWW stránky společnosti GasNet


2. Kontaktní systém (vyřizování stanovisek, smluvní vztahy, přejímky, komunikace s úřady)
Zákaznická linka (zodpovězení dotazů, vysvětlení nejasností)
Zákaznická centra (kompletní seznam zákaznických center včetně adres a otevírací doby)


3. Kompletní přehled služeb nabízených Innogy (RWE), řešení situací, vč. technické pomoci


4. informace k odkupu plynovodní přípojky


Zákazník má možnost prodat plynovodní přípojku ve svém vlastnictví společnosti innogy (RWE) v případě splnění těchto tří podmínek:
1. plynovod, na který je přípojka napojena, musí být v majetku společnosti GasNet s.r.o. (skupina innogy)
2. plynovodní přípojka již musí být v provozu - tzn. zákazník již má osazen plynoměr
3. zákazník musí umožnit vklad věcného břemene ke svému pozemku (k HUP) společnosti innogy (RWE), a to zápisem do katastru nemovitostí. V tomto případě je pro vklad potřeba vyhotovení geometrického plánu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky