Charakteristika - PLYNSTAV, s.r.o., Nový Jičín

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Charakteristika

O SPOLEČNOSTI
PLYNSTAV, s. r. o., Nový Jičín, byla založena v roce 1992 privatizací stavebního střediska Severomoravských plynáren Ostrava, závodu Nový Jičín. Sídlo a hlavní technické zázemí společnosti se nachází na okraji města Nový Jičín, v místní části Žilina. U společnosti pracují dlouhodobě více než dvě desítky stálých zaměstnanců.

Vlastníme oprávnění pro provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení v rozsahu:

 • c: plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
 • e: zvyšování a snižování tlaku plynů
 • f: rozvod plynů
 • g: spotřeba plynů spalováním

Dále provádíme a máme platná oprávnění a technické zařízení pro:

 • zemní a stavební práce
 • kanalizace a kanalizační přípojky
 • vodovody a vodovodní přípojky
 • vodoinstalatérství
 • topenářství
 • silniční nákladní motorovou dopravu
 • práce s autojeřábem
 • drobné opravy komunikací – asfaltování
 • svářečské práce
 • protlaky pod komunikacemi

Jsme držiteli Certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, Certifikátu systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a Certitikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 45001:2018. Dále vlastníme certifikát certitikačního orgánu GAS s.r.o. pro činnosti na plynárenských zařízeních v rozsahu G-S2, P3.

PLYNSTAV, s. r. o. má sjednánu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu v limitu plnění do 20.000.000,- Kč.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky